Welkom bij Kinderkwartier IJsselstein

Kinderkwartier IJsselstein is een samenwerkingsverband van een aantal stichtingen die zich richten op de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Binnen Kinderkwartier IJsselstein bevinden zich een kinderopvang (Kaatjes Kameraadjes), een driejarigen groep (Kikkervisjes), een peuterspeelzaal (Peuter Vriendjes), een BSO (BSO “Voor af en toe”, gekoppeld aan alle basischolen in IJsselstein) en een opvang voor kinderen die elders door omstandigheden uitvallen (Speciale Vriendjes).

Wij bieden een doorgaande lijn voor alle kinderen, waarbij wij een verlengstuk van thuis willen zijn. Wij verzorgen opvang in een huiselijke sfeer, wat zich vertaalt in kleine groepen en meer aandacht voor het individuele kind. We werken met een doordacht pedagogisch beleid met een professioneel team van vaste medewerkers, waarbij er ruimte is voor veel ouderbetrokkenheid. Ieder kind is uniek en verdient daarom een persoonlijke benadering. Omdat alle organisaties onderdeel uitmaken van hetzelfde bestuur en het personeel samenwerkt als een team, is de doorlopende (leer)lijn gegarandeerd.

We houden regelmatig themabijeenkomsten voor ouders. De afgelopen bijeenkomsten stonden in het teken van Verkeer en Veiligheid, Opvoeden, Taalvaardigheid (lezen thuis), koken, en kinder EHBO. Daarnaast hebben wij een ondersteunende schil van professionals voor vragen rondom opvoeden (het opvoedspreekuur), logopedie en een kindercoach. Ook kunnen wij gebruik maken van expertise van Speciale Vriendjes voor kindgerichte observaties.

Kinderkwartier IJsselstein is een maatschappelijk betrokken organisatie. Zo kiezen wij jaarlijks een goed doel waar wij ons voor inzetten. Eerdere jaren hebben wij gekozen voor a Sisters hope, die geld inzamelen voor onderzoek voor borstkanker en Stichting Roemeense Kinderhulp. In 2015 zet Kinderkwartier IJsselstein zich in voor de IJsselsteinse Stichting DARA Europe. Zij ondersteunen de kinderen van het centrum Stellar Child Care Organization in Phnom Penh, Cambodja. Kijk voor meer informatie verder op de site.

We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders onze sfeer kunnen proeven. Onze deur staat daarom altijd open! Voor rondleidingen en eventuele vragen maken we altijd tijd!


Vragen?

Heeft u vragen? Schroom niet om deze te stellen! Onze leidsters zitten altijd voor u klaar!

Stel uw vraag

Kinderopvangtoeslag

Welke toeslagen en/of subsidie heeft u recht op? Wij hebben het voor u uitgezocht!

Meer info

Ons team

Wie zorgt er voor uw kinderen? Maak kennis met ons gezellige team!


Meer info