Beleid

Kinderkwartier IJsselstein wil kwalitatieve goede en verantwoorde kinderopvang bieden: “kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een

veilige omgeving. Kindgerichtheid en de individuele stimulering van het kind om zich verder te ontwikkelen staan bij Kinderkwartier IJsselstein centraal. Daarnaast zijn veiligheid en vertrouwen de basis van waaruit deze ontwikkelingsstimulering optimaal mogelijk gemaakt kan worden.

Marianne Riksen-Walraven In haar ontwikkelingstheorie gaat zij er vanuit dat de allerjongsten kinderen (0-3 jaar) zich tijdens hun ontwikkeling vooral richten op het onderzoeken van hun omgeving, vanuit een gevoel van veiligheid en geborgenheid en op het communiceren met anderen. Door de omgeving actief te ontdekken en door hierover te communiceren, ontwikkelen zij hun persoonlijke en sociale competenties. Het proces van aanleren van normen en waarden begint pas vanaf het 3e jaar. Deze ontwikkelingstheorie en de daaruit voortvloeiende vier opvoedingsdoelen, liggen ten grondslag aan de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang. Kinderkwartier IJsselstein baseert het pedagogisch beleid dan ook op deze ontwikkelingstheorie.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706