Klachtenbeleid

Kinderkwartier IJsselstein is aangesloten bij de geschillen commissie kinderopvang. Uw kind brengt heel wat uurtjes door op de kinderopvang. Daar wilt u natuurlijk een vertrouwd gevoel bij hebben. Soms doet zich toch een conflict voor. Wij trachten binnen Kinderkwartier IJsselstein met onze diensten zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw
wensen en die van uw kinderen. Ondanks alle inspanningen is het mogelijk dat u een keer
ontevreden bent. Dit vernemen wij dan graag van u om samen tot een oplossing van de
klacht te komen. Het opvoeden van uw kind is tenslotte een samenspel tussen ouders en
kinderdagverblijf. Door uw feedback is het mogelijk onze dienstverlening nog beter af te
stemmen op uw behoeften en op die van andere ouders. Wij hechten veel waarde aan de feedback die ouders ons geven.  Wij gaan ervan uit dat uw kritiek voortkomt vanuit een sterke betrokkenheid en de wens om de situatie te verbeteren. Deze klacht zal dan ook in geen enkel opzicht een negatieve invloed hebben op de opvang van uw kind. Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of hebt u als oudercommissie een klacht, dan kunt u hierover een klacht melden.

In 2016 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2015 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2014 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2013 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706