Ouderbeleid

Twee keer per jaar hebben de ouders observatiegesprekken met de pedagogisch medewerkers over de voortgang en de ontwikkeling van hun kindje op het kinderdagverblijf. Om de ouders nog meer bij het kinderdagverblijf te betrekken, vinden er verschillende ouderavonden plaats. Aan deze ouderavonden zijn opvoedkundige thema’s verbonden, zoals de peuterpubertijd en de ontwikkeling van het jonge kind. Daarnaast worden er een aantal keer per jaar een EHBO cursus voor ouders georganiseerd waarbij zij zich kunnen opgeven. Daarnaast organiseert Kinderkwartier IJsselstein verschillende seizoensgebonden feesten waarbij alle ouders en kinderen welkom zijn.

Kinderkwartier Informeert ouders op verschillende manieren:

Via de website
Telefonisch contact
Informatieboekje,
Bezichtiging
Intakegesprek
Beleidstukken
Overdracht
Evaluatiegesprekken
Ouderavonden
Crècheboekjes
Oudercommissie
Publiceren inspectierapporten

Alle ouders worden uitgebreid op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van hun kind door middel van een overdracht. Om deze overdracht te vergemakkelijken en te zorgen dat er niets over het hoofd wordt gezien, wordt er onder anderen gewerkt met overdrachtsboekjes. Ieder kindje tot een jaar ontvangt elke dag een schriftelijke overdracht. Kinderen vanaf 1 jaar ontvangen dit 1 maal per week.  Hierin wordt alle relevante informatie per kind bijgehouden door de pedagogisch medewerkers. Aan de hand van deze boekjes kunnen de pedagogisch medewerkers alle aanvullende informatie mondeling bij het halen van de kinderen toelichten.

Daarnaast werken wij met een ouderportaal. Hierin word informatie en worden er fotos toegezonden en kunnen overdrachten in worden genoteerd. Kinderkwartier IJsselstein is dit nog verder aan het ontwikkelen.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706