Protocollen

Op al onze locaties ligt voor betrokkenen (ouders/verzorgers en medewerkers) onze protocollen ter inzage. Onze protocollen worden voortdurend gemonitord en herzien indien nodig.

Aanwezige protocollen:

 • Pedagogisch Beleid
  • RI Veiligheid
  • RI Gezondheid
  •  Ontruimingsplan
  • Sociale Kaart
  • SLO Leerlijnen
  • Protocol Vermoeden Kindermishandeling
  • Protocol Ongewenste Omgangsvormen
  • Protocol Verwijsindex
  • Protocol Meldrecht,Registratieplicht, Meldplicht, Zorgplicht
  • Protocol Omgaan met privacy
  • Protocol Communicatie bij publieksgevoelige onderwerpen
  • Protocol Aandachtpunten bij gesprekken
  • Huisregels en Afspraken op de groep
  • Protocol Hygiëne Beleid
  • Schoonmaakschema’s
  • Protocol Schoonmaak en schoonmaakmiddelen
  • Protocol Voeding en Voedselbereiding
  • Protocol Registratie Ongevallen
  • Lijst ‘Controle Veiligheid’
  • Protocol Activiteiten met gereedschappen
  • Protocol Geneesmiddelen, handelswijze medicijnverstrekking en medich handelen
  • Protocol Hoofdluisbestrijding
  • Procedure Intake en wenafspraken
  • Procedure Overgang DV naar KV
  • Procedure Overgang KV naar BSO
  • Protocol Veilig buiten spelen
  • Protocol Vervoer
  • Protocol Uitstapjes
  • Protocol Vermissing
  • Protocol Beroeps Praktijk Vorming
  • Protocol Kas(boodschappen en overige kosten)
  • Klachtenreglement/klachten commissie
  • Protocol Secundaire ruimten
  • Protocol Overdracht Peutergroepen naar school
  • Procedure Innen gelden
  • Protocol Onderhoud Speelgoed
  • Protocol veilig fietsen

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706