Groepen

baby/dreumes groep

Op deze groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 0 tot 2 jaar. Er zijn maximaal 10 kinderen aanwezig op de groep met 2 pedagogische medewerkers. Ons streven is de groep klein te houden met maximaal 10 kinderen.

Peutergroep

Op deze groep worden kinderen opgevangen in de leeftijd van 2-4 jaar. Er zijn maximaal 16 kinderen aanwezig op de groep met 2 pedagogisch medewerkers.

Peuteropvang

Op deze groep worden kinderen opgevangen voor een dagdeel in de leeftijd van 2-4 jaar. Er zijn maximaal 16 kinderen aanwezig op de groep met 2 pedagogisch medewerkers.

Iedere dag staan er twee pedagogisch medewerkers op de groep. Qua leeftijd wordt de leidster kind ratio altijd gehanteerd. De leeftijdsopbouw van de kindjes in de groep wordt bepaald door de in de Wet Kinderopvang opgenomen leidster- kind ratio. De kinderen blijven op een van de peutergroepen tot de dag van hun vierde verjaardag, tenzij anders is afgesproken met ouder(s).

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706