Peutergroep

Op onze peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. ( met de mogelijkheid tot het 5e levensjaar op deze groep te blijven. ) biedt uitdagingen op alle gebieden, zowel fijne en grove motoriek, spel en speelmateriaal, spraak en sociale omgang met kinderen van dezelfde leeftijd. Het groepsgebeuren is een belangrijk onderdeel; kinderen leren gezamenlijk met elkaar activiteiten te ondernemen, zoals bewegen, dansen, buiten klimmen, klauteren, fietsen, speelgoed opruimen en ze leren te luisteren naar elkaar of naar een verhaaltje. De speelruimte is voorzien van allerlei doelgerichte materialen voor deze kinderen. Daarnaast bieden wij extra aandacht voor peuters vanaf 3 jaar totdat ze naar school gaan. Deze groep kunnen we – indien het kind eraan toe is extra uitdagingen bieden. Dit doen we door in de ochtend en of middag met basisschool gerichte activiteiten te werken met deze kinderen. In alle rust en met volle aandacht van de leidster kan het kind zich heerlijk in eigen tempo ontwikkelen. Zit uw peuter al op school? maar wilt u toch dat uw kind opgevangen word op de peutergroep? Dan is dit mogelijk tot de leeftijd van 5 jaar. Hierna kan de overstap gemaakt worden naar de BSO voor af en toe.

Peuteropvang

Onze peuteropvang biedt uw peuter een goede voorbereiding op de basisschool. Kinderkwartier IJsselstein biedt peuteropvang aan in speel-/leergroepen: de voormalige peuterspeelzaal. De speel-/leergroep biedt meer uitdaging aan de oudere peuters. Een goede voorbereiding op de basisschool!

Uw kind doet aan peutergym, ontdekt kleuren en vormen, krijgt kindgerichte activiteiten aangeboden en heeft de mogelijkheid om zich op zijn eigen tempo te ontwikkelen met net een beetje extra stimulans.

Een kind hoef je niet te leren lopen. Ook het eerste woordje lijkt spontaan te komen. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te ontdekken en om zichzelf te ontwikkelen. Wel hebben zijn daarvoor een omgeving nodig met voldoende prikkels en een stimulerende begeleiding van volwassenen. Op onze speel-/leergroepen bieden wij die omgeving en begeleiding.

Spel is de basis

Spel is de basis: peuters spelen de hele dag in onze peuteropvang. Zo ontwikkelen zij zich en krijgen zij grip op de ‘grote-mensen-wereld’. Spel is dan ook de basis van UK en PUK het programma waarmee wij werken. Doordat wij zoveel mogelijk aansluiten op de methodes van het basisonderwijs, verkleinen wij de stap naar de basisschool.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706