Home   Informatie   Klachtencommissie

Klachtencommissie

Verslaglegging klachtencommissie Kinderkwartier IJsselstein

Kinderkwartier IJsselstein maakt gebruik van een externe klachtencommissie. De informatie over deze klachtencommissie is terug te vinden op onze website, op het ouderbord bij de kinderopvang en wordt tweejaarlijks benoemd in onze maandelijkse nieuwsbrief. Daarnaast is het onderwerp op de eerste vergadering met de oudercommissie.

De samenstelling van de klachtencommissie is extern bepaald.

De klachtencommissie wordt ingeschakeld op het moment dat een ouder of verzorger een klacht heeft die intern niet opgelost kan worden. De ouder/verzorger heeft dan al de mogelijkheid gehad om de klacht te bespreken met de groepsleiders, de teamcoördinator en de directeur. Indien het een klacht betreft van vertrouwelijke aard, kan een ouder/verzorger zich ook nog wenden tot de vertrouwenspersoon.

In 2016 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2015 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2014 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

In 2013 zijn er over alle organisaties binnen Kinderkwartier IJsselstein geen officiële klachten ontvangen.

Aansluiting Geschillencommissie Kinderkwartier IJsselstein
Kinderkwartier IJsselstein is, via de Brancheorganisatie Kinderopvang, ook aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Ouders kunnen een klacht over de uitvoering van de dienstverlening voorleggen aan de Geschillencommissie. Het verschil met de Klachencommissie is dat de Geschillencommissie met name op geld waardeerbare geschillen behandelt en advies uitbrengt. Een ander verschil is dat de Geschillencommissie een klacht pas in behandeling neemt als de ouder eerst de interne klachtenprocedure heeft doorlopen, de Klachtencommissie stelt die eis niet. Zie voor meer informatie www.sgc.nl.

Wij zijn erg blij dat wij in staat zijn om ouders te betrekken bij ons beleid en de bijbehorende protocollen en procedures. Ook blijken wij in staat om voldoende te communiceren met onze ouders, waardoor het aantal klachten zo beperkt is. Dit alles is te danken aan de enthousiaste en professionele inzet van ons team!