Home   Informatie   Protocollen

Protocollen

Op al onze locaties ligt voor betrokkenen (ouders/verzorgers en medewerkers) onze protocollen ter inzage. Onze protocollen worden voortdurend gemonitord en herzien indien nodig.

Aanwezige protocollen:

• Pedagogisch Beleid
• RI Veiligheid
• RI Gezondheid
•  Ontruimingsplan
• Sociale Kaart
• SLO Leerlijnen
• Protocol Vermoeden Kindermishandeling
• Protocol Ongewenste Omgangsvormen
• Protocol Verwijsindex
• Protocol Meldrecht,Registratieplicht, Meldplicht, Zorgplicht
• Protocol Omgaan met privacy
• Protocol Communicatie bij publieksgevoelige onderwerpen
• Protocol Aandachtpunten bij gesprekken
• Huisregels en Afspraken op de groep
• Protocol Hygiëne Beleid
• Schoonmaakschema’s
• Protocol Schoonmaak en schoonmaakmiddelen
• Protocol Voeding en Voedselbereiding
• Protocol Registratie Ongevallen
• Lijst ‘Controle Veiligheid’
• Protocol Activiteiten met gereedschappen
• Protocol Geneesmiddelen, handelswijze medicijnverstrekking en medich handelen
• Protocol Hoofdluisbestrijding
• Procedure Intake en wenafspraken
• Procedure Overgang DV naar KV
• Procedure Overgang KV naar BSO
• Protocol Veilig buiten spelen
• Protocol Vervoer
• Protocol Uitstapjes
• Protocol Vermissing
• Protocol Beroeps Praktijk Vorming
• Protocol Kas(boodschappen en overige kosten)
• Klachtenreglement/klachten commissie
• Protocol Secundaire ruimten
• Protocol Overdracht Peutergroepen naar school
• Procedure Innen gelden
• Protocol Onderhoud Speelgoed