Home   Peuter Vriendjes   Algemene informatie
Peuter vriendjes

Algemene informatie

Peuter Vriendjes

Vanaf heden 2 dagdelen peuteropvang voor iedereen beschikbaar.

Vanaf 1 mei zijn er drie regelingen die het mogelijk maken om uw peuter naar de peuteropvang te brengen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u een tegemoetkoming in kosten aanvragen. Nieuw is dat dit ook kan als u niet werkt. Voor alle peuters tussen 2,5 en 4 jaar de kans om om naar de peuteropvang te gaan!

De rijksoverheid vindt het belangrijk dat ouders hun werk en zorg voor hun kinderen goed kunnen combineren. Als financiële tegemoetkoming zijn de toeslagen kinderopvang beschikbaar.
Voor kinderen met een indicatie voor Voorschoolse en Vroegschoolse educatie geldt dat er een financiële tegemoetkoming uit het VVE programma wordt toegewezen en bekostigd.

Om alle peuters in de gelegenheid te stellen om peuteropvang te krijgen heeft het kabinet besloten dat elk kind vanaf tweeënhalf jaar naar de kinderopvang moet kunnen, ongeacht of de ouders werken. Om dit mogelijk te maken heeft de Gemeente IJsselstein extra gelden ter beschikking gekregen om alle peuters, die geen gebruik kunnen maken van de andere regelingen, opvang aan te bieden.

Wat betekent dit voor u;

Heeft u een laag toetsingsinkomen, bent u niet werkzaam of werkt enkel uw partner? Dan komt u in aanmerking voor de vergoeding vanuit de gemeente. Gemeente IJsselstein stelt vanaf heden de regeling open om ervoor te zorgen dat alle peuters vanaf tweeënhalf jaar twee dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar kunnen genieten van de peuteropvang. Er geldt enkel een kleine eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.

Bij kinderkwartier ijsselstein hebben wij op de Peutervriendjes op enkele dagdelen nog ruimte voor uw peuter. Met een geïntegreerd UK en Puk programma besteden we extra aandacht aan taalvaardigheid voor alle peuters.

Wilt u meer informatie ontvangen en vrijblijvende rondleiding waarin we u alles uitleggen? Neem dan contact met ons op:

email: administratie@kinderkwartier-ijsselstein.nl
telefoonnummer: 030 6871353

 

Peuter Vriendjes - Kinderkwartier IJsselsteinOnze peuterspeelzaal biedt peuterspeelwerk voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. In vaste groepen met vaste pedagogisch medewerkers komt uw kind 2 dagdelen ontdekken, spelenderwijs leren, nieuwe ervaringen opdoen en samen met andere kinderen spelen. We vinden het erg belangrijk dat kinderen spelenderwijs zelf doen en ervaren. Op die manier leren kinderen immers het meest.

In ons dagprogramma bieden we activiteiten aan als knutselen, dansen, bakken, peuterbeweging, muziek en zang, en werken we met thema’s. Voor deze thema’s gebruiken we het VVE programma van Uk & Puk, om de (taal)ontwikkeling van uw kind te stimuleren.

De peuterspeelzaal is geopend van maandag ochtend tot vrijdag ochtend. Het dagritme is als volgt:

Ochtendprogramma

08:30-08:40 uur: Brengen van de kinderen in het gezamenlijke speellokaal.
ouders mogen nog even gezellig blijven
08:40-09:00 uur: vrij spelen.
09:00-09:30 uur: In een kring worden de activiteiten van de dag besproken,
en de kinderen krijgen de kans om iets te vertellen over wat ze
hebben meegemaakt.
09.30-10:00 uur: De groep voert onder begeleiding van een pedagogisch
medewerkster een (creatieve) puck activiteit uit.
10.00-10:30 uur: Gezamenlijk fruit eten en drinken
10.30-11:00 uur: Bewegen / buitenspelen
11:00:11:40 uur: Knutselactiviteit
11:40-11:55 uur :Opruimen en eindkring en voorlezen.
11:55-12:00 uur: De ouders kunnen de kinderen komen halen.

*De groepsleidsters kunnen van bovengaand schema afwijken, bijvoorbeeld met verjaardagen en andere speciale gelegenheden. De groepsgrootte bepaalt mede of de groep wordt gesplitst tijdens activiteiten of dat het voor de groepsdynamiek beter is dat niet te doen.

Nieuwsgierig geworden?

Kom dan gauw eens kijken bij Peuter Vriendjes!


Aanmelden of vragen?

 Stel hier uw vraag Meld u nu aan