Veiligheid Hygiëne en gezondheidsbeleid

Kinderopvangorganisaties zijn verantwoordelijk voor een gezonde, veilige en hygiënische omgeving. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de landelijke eisen van de GGD en een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid moeten uitvoeren. Ook moeten we jaarlijks – met een  verslag - inzicht geven in ons veiligheids- en gezondheidsbeleid. Kinderkwartier IJsselstein werkt met een risico-inventarisatie, Hierin is ieder mogelijk risico opgenomen, beschreven en zoveel mogelijk uitgesloten. Ook worden de maatregelen die getroffen moeten worden, indien het risico zich voordoet, helder beschreven. Daarnaast heeft Kinderkwartier IJsselstein een gedetailleerd veiligheidsbeleid waarin staat beschreven hoe de veiligheid word gewaarborgd.

Wilt u het complete veiligheid en gezondheidsbeleid inzien. Dan kunt u deze opvragen bij onze administratie of pedagogisch medewerkers

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706