Rekenprikkels

Binnen verschillende activiteiten van Uk & Puk is er aandacht voor de drie rekendomeinen: meten, ruimtelijke oriëntatie en ontluikende gecijferdheid (SLO, 2009). Het gaat hierbij vooral om het opdoen van de eerste

Uk & Puk

Totaalprogramma voor kindercentra

ervaringen die de basis leggen voor de latere rekenontwikkeling. Vandaar dat we spreken over ‘rekenprikkels’.

De rekenprikkels zijn nauw verbonden met de taalontwikkeling en de motorische en zintuiglijke ontwikkeling.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706