Sociaal-emotionele ontwikkeling

Uitgangspunt in Uk & Puk is dat een veilige gehechtheid van belang is voor het emotionele welbevinden van kinderen. Jonge kinderen hebben hun verzorgers nog nodig om te overleven en om zich emotioneel veilig te voelen maar ook als voorbeeld (Lally 2009).

Dit betekent dat ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling de interactie tussen kind en pedagogisch medewerker van groot belang is. Uk & Puk bestaat uit ook activiteiten die individueel of in een kleine groep worden uitgevoerd. Hierdoor kan de pedagogisch medewerker goed inspelen op het kind en de relatie tussen haar en het kind versterken.

Kinderen leren door te kijken en te imiteren. Zo ontstaat ook een emotionele band: herkenning en erkenning door wederkerige imitatie. Imiteren is een actief proces. Kinderen kunnen alleen imiteren wat binnen hun cognitieve bereik ligt en ze geven vaak een eigen wending aan wat ze nadoen. Opvoeders zijn aantrekkelijk, omdat ze inspelen op wat het kind inbrengt. Leeftijdgenoten zijn aantrekkelijk, omdat ze plezier hebben in dezelfde activiteiten en uitdagen. Jonge kinderen communiceren door elkaar afwisselend te imiteren, nieuwe initiatieven te nemen en kijken of de ander hen imiteert (Verba, 1994 in: Singer 2009). Veel activiteiten in Uk & Puk voor de jongste kinderen zijn gebaseerd op dit principe van imitatie.

Uk & Puk

Totaalprogramma voor kindercentra

De vaardigheden zoals deze zijn omschreven in de ontwikkelingsdoelen in de handleiding zijn gericht op het omgaan met eigen gevoelens, de omgang met de pedagogisch medewerker en de omgang met andere kinderen. De activiteiten geven de kans positief voorbeeldgedrag te laten zien met betrekking tot sociale competentie. Puk heeft hierbij vaak een rol voor kinderen in de dreumes- en peuterleeftijd. Bijvoorbeeld doordat de pedagogisch medewerker vraagt of de kinderen Puk willen troosten of helpen, ervaringen met hem delen of hem helpen om een probleem of een conflict op te lossen.

De ontwikkelingsdoelen zijn ontleend aan de acht gedragscategorieën van sociale competentie van de Cotan-gecertificeerde Sociale Competentie Observatie Lijst (SCOL) (Joosten, 2007), die op veel basisscholen gebruikt wordt en welke ook ten grondslag liggen aan de observatielijst Zo Doe Ik (2006).

Veel activiteiten zijn gericht op samen een spel doen, samen zingen of samen bewegen, waardoor het saamhorigheidsgevoel in de groep wordt vergroot. Daarnaast stimuleren verschillende activiteiten in de grote of kleine groep kinderen om onderling samen te werken, beurten te verdelen, naar elkaar te luisteren en ervaringen te delen.

Contactinformatie

Televisiebaan 106a
3402 VH IJsselstein

T. 030-6871353
M. 06-23750706